Basel (BVB & BLT)
BVB-Combino BLT Be 4/8 245 BLT 245 BLT Be 4/8 245 Einfahrt Aesch
Be 4/6 "Basel Tattoo" Tango als Linie 2 Ce 2/2 126 + C 309 Be 2/2 181 Leymen
Staatsgrenze Flüh BLT-Werbetram Leymen Sitztest-Tram
Sitztest-Tram Sitztest-Tram BVB-Bus 800 Mehrschienengleis Depot Oberwil
BVB 5001 Be 2/2 190 FCB-Tram Depot Wiesenplatz BVB Be 4/4 463
BVB Be 4/4 459 BVB Be 6/8 323 BVB Be 4/6 S 672 BVB Flexity 5001 BVB Flexity 5001
BLT 259 & 105 Be 4/6 650