Marschbahn 2007
MaK DE 2700 Hochbrücke Hochdonn Hochbrücke Hochdonn Begegnung NOB-Talent
St. Michaelisdonn St. Michaelisdonn St. Michaelisdonn NOB VT 306 Husum
Husum NOB DE2000-01 Niebüll NOB DE2000-02 Klanxbüll
Hindenburgdamm MaK DE 2700 Sylt-Shuttle Klanxbüll Hindenburgdamm